مسئولین کنفرانس

دکتر ابراهیم علی دوست قهفرخی
دانشگاه تهران

دکتر محمد کریمی زاده
دانشگاه تهران

دکتر علی صمدی
دانشگاه شاهد

دکتر امین دهقان قهفرخی
دانشگاه تهران

دکتر عادل دنیایی
دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر هومن مینونژاد
دانشگاه تهران

دبیر علمی

دکتر علی یونسیان
دانشگاه صنعتی شاهرود

شرکت در کنفرانس رایگان

مزایای شرکت در کنفرانس

امکان شرکت در کنفرانس به
صورت حضوری و غیرحضوری

صدور گواهی پذیرش و حضور
به زبان انگلیسی و فارسی به تعداد نویسندگان

داوری زود هنگام مقالات
دریافت گواهی موقت به صورت آنلاین

نمایه شدن مقالات در
پایگاههای معتبر علمی کشور
ISC و سیویلیکا

امکان انتشار مقالات
در مجلات معتبر بین الملی و داخلی
ISI و Scopus و…

شرکت در پنل های سخنرانی و استفاده از مباحث مطرح شده در سخنرانی و پوستر

ارتباط با اساتید و ایجاد روابط علمی و شغلی با سایر شرکت کنندگان همایش

راهنمای تصویری کنفرانس

راهنمای تصویری
دانلود گواهی پذیرش

راهنمای تصویری
پرداخت آنلاین

راهنمای تصویری
استعلام کنفرانس از ISC

حامیان علمی کنفرانس

حامیان رسانه ای کنفرانس